Nederlandse kennis en oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de Colombiaanse medische sector. Oncologie en palliatieve zorg zijn in de samenwerkingsrelatie belangrijke aandachtsgebieden. Van 24 t/m 28 juni jl. bracht een delegatie van 12 voorname publieke en private Colombiaanse organisaties een bezoek aan Nederland. De Nederlandse Ambassade in Colombia, Holland House Colombia, Task Force Health Care (TFHC) en RVO sloegen de handen ineen om een gericht en kwalitatief programma voor te bereiden.
In de komende periode zullen de ervaringen en gelegde contacten worden vertaald in concrete pilots en projecten in Colombia.