De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao heeft op 7 februari 2019 een MOU getekend met de Kamer van Koophandel van Bogotá , een zusterorganisatie met leden vooral uit het midden- en kleinbedrijf.

Behalve wederzijdse medewerking en informatie uitwisseling op verschillende fronten, is de rode draad van de MOU: reciprociteit. Op Curaçao kunnen bedrijven uit Bogotá rekenen op facilitatie en ontvangst van de Kamer, maar omgekeerd wordt dat ook verwacht van de Kamer van Koophandel Bogotá voor de Curaçaose ondernemers.

Verschillende online trainingen worden ter beschikking gesteld van de ondernemers op Curaçao, met name de ondernemers met interesse in internationale markten (zie curacaobusinesspoint.com).
Evenementen van de Kamers zullen via social media gedeeld worden om zakelijke kansen in beide landen met ondernemers te delen.

De MOU is getekend door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao dhr. Willem (Billy) Jonckheer en de vice Voorzitter Internationale Relaties van de Kamer van Koophandel van Bogotá, mevr. Maria Monica Conde Barragan.

Hebt u nog geen gratis profiel op Curacao Business Point? Meldt u zich aan via www.curacaobusinesspoint.com!

Bron: Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao