In opdracht van de Nederlandse Landbouwraad is in Bogotá een verkenning uitgevoerd van de (voedings-)tuinbouwsector in Colombia. In deze verkenning is een analyse gemaakt van de actuele stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen en de daaruit voortkomende mogelijkheden en knelpunten aan zowel Colombiaanse als Nederlandse kant. De bijeenkomst vindt plaats op 4 september om 14:00 uur bij de RVO in Den Haag.

Het is de bedoeling om op basis van de resultaten van deze verkenning te komen tot een strategie en stappenplan voor het positioneren van de Nederlandse voedingstuinbouwsector in Colombia. De potentie voor verbetering (in het veld, de keten en het schap) is groot, er zijn vanuit Nederland al diverse initiatieven genomen, maar deze zijn tot op heden beperkt succesvol gebleken.

Er is in de afgelopen tijd een goed beeld opgebouwd van de Colombiaanse sector, de beleidscontext, de markt en de keten voor producten in de voedingstuinbouw. Aan Nederlandse kant zijn er gesprekken gevoerd om de interesse in Colombia te peilen en vooral ook om een beeld te krijgen van wat er al is/wordt ondernomen en wat er gedaan kan worden om bestaande initiatieven te versterken of nieuwe van de grond te krijgen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wisselt graag van gedachten met geïnteresseerden over de opgedane indrukken en bevindingen en wil gezamenlijk naar mogelijkheden kijken om eventuele vervolgstappen in Colombia te zetten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Aanmelden is verplicht en kan via email secretariaatgro@rvo.nl

Bron:https://www.agroberichtenbuitenland.nl/