Bent u actief in de agrosector en heeft u belangstelling voor de kansen en mogelijkheden die de landbouwsector in Colombia u biedt? Wilt u in de voetsporen treden van de ruim 50 Nederlandse bedrijven die in de afgelopen jaren hebben deelgenomen? Meldt u dan aan voor deelname aan Colombia’s belangrijkste agrobeurs: de Expo Agrofuturo 2019.

De deelname aan Expo Agrofuturo wordt georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Landbouwraad bij de Nederlandse Ambassade te Bogotá in samenwerking met het Holland House Colombia. Dit jaar betreft het een thematische deelname  met accent op circulaire landbouw. Van 18 t/m 20 september 2019 vindt de beurs plaats in Medellín, met naar verwachting 25.000 professionele bezoekers, ruim 20 deelnemende landen en 350 standhouders.

Achtergrond

Colombia, met haar bijna 50 miljoen consumenten en een schat aan natuurlijke hulpbronnen, is de 3de economie van Latijns Amerika. Het heeft een stabiele en relatief open economie. Colombia maakt deel uit van verschillende regionale politieke en economische samenwerkingsinitiatieven en heeft een aanzienlijk aantal vrijhandelsakkoorden gesloten.

In 2018 is er een nieuwe regering onder leiding van President Duque aangetreden. Verdere ontwikkeling van het agrarisch potentieel van Colombia en ruimte voor ondernemerschap staan hoog in het vaandel. De andere 4 pilaren van de regering Duque zijn legaliteit, gelijkheid, een duurzaam milieu en wetenschap en innovatie. Andrés Valencia Pinzón, voormalig kopstuk van de organisatie voor de pluimveesector FENAVI, is benoemd tot de nieuwe Minister van Landbouw en Rurale Ontwikkeling.

De agrarische sector biedt werkgelegenheid aan bijna 5 miljoen personen en wordt beschouwd als de motor voor de toekomstige groei van de Colombiaanse economie, welke in 2019 naar verwachting zal groeien met 3,1%. Met een groei van 4,8% in 2018 doet de landbouwsector het aanmerkelijk beter dan de Colombiaanse economie in zijn totaliteit.

Colombia kent een grote diversiteit in geografie, klimaat en productieomstandigheden en is daarom in staat om een breed scala van landbouwproducten te produceren. Niet alleen om haar eigen mega steden zoals Bogotá, Medellín en Cali te voeden, maar ook voor export naar de wereldmarkt. Er is nog veel ruimte voor expansie van het landbouwareaal.

De FAO omschrijft Colombia als één van de zeven landen waar de landbouwproductie nog toe kan nemen om de wereldbevolking ook in de toekomst te kunnen blijven voeden. Van de beschikbare landbouwgrond wordt momenteel minder dan een kwart gebruikt. Met het vredesakkoord en de rurale ontwikkeling die hiermee in gang is gezet, zal het belang van de landbouwsector verder toenemen. Niet alleen door uitbreiding van het landbouwareaal, maar vooral ook door verbetering van de productiviteit. Colombia raakt meer en meer doordrongen van de noodzaak tot transformatie en modernisering van de landbouwsector. Zeker met het oog op de ambities op export naar de wereldmarkt.  Sleutelwoorden daarbij zijn betere genetica, nieuwe technologieën & innovaties, automatisering, verbeteren van kwaliteit, verbeteren van efficiëntie en verminderen van verliezen, verbeteren van organisatie en schaalvergroting, en het creëren van meer toegevoegde waarde in de gehele agroketen (van productie tot verwerking en distributie).

Ook in Colombia is er veel aandacht voor het maken van een omslag van een lineaire naar een meer circulaire economie. Er wordt de laatste hand gelegd aan een nationale strategie circulaire economie. Landbouw en water spelen hierin een cruciale rol.

Bedrijfsprofiel

Veelbelovende sectoren zijn onder andere de tuinbouwsector, de dierlijke productiesector, na-oogst technologie en logistiek & transport. Circulaire landbouw, het sluiten van kringlopen en het reduceren van verliezen, zal dit jaar het centrale thema van het Holland Paviljoen zijn. Circulaire landbouw is ook een van de thema’ s waar in de academische agenda van Agrofuturo aandacht aan zal worden besteed. Deelname van bedrijven die met hun technologie, oplossingen en kennis een bijdrage leveren aan de circulaire landbouw wordt aangemoedigd. De ontwikkelingen en daarmee de aanknopingspunten en kansen in dit land zijn legio.

Kanttekening daarbij is dat er voor de sierteeltsector, m.n. uitgangsmateriaal, een gespecialiseerde 2-jaarlijkse beurs bestaat (Proflora). In de eerste week van Oktober, ten tijde van de Proflora beurs in Bogota, zal een handelsmissie tuinbouwtechnologie georganiseerd worden.

Waarom deelnemen?

  • Als deelnemer krijgt u waardevolle inzichten in de handelsmogelijkheden in Colombia en de marktontwikkelingen binnen de agrosector.
  • Versterken en vergroten van uw zakelijke netwerk in Colombia; kom in contact met producenten; vertegenwoordigers; distributeurs enz.
  • U bent aanwezig op de belangrijkste agrobeurs in Colombia met 25.000 professionele bezoekers, met een focus op technologie, kennis en innovatie.

Kosten

De Nederlandse Ambassade zal i.s.m. het Holland House Colombia een Holland Paviljoen van ca. 80 m2 inrichten om een zo groot mogelijke groep Nederlandse bedrijven de kans op deelname te bieden. De volgende opties worden geboden:

Beursdeelname met individuele stand van ca. 8 m2 op het Holland Paviljoen:

Deelname aan het Holland Paviljoen op Expo Agrofuturo van 18 t/m 20 september 2019. Kosten hiervoor bedragen € 1.500,- excl. btw. Dit is inclusief een individuele company stand van ca. 8 m2 met basisinrichting (structuur/wanden, logo, tafel en stoelen, verlichting en stroomvoorziening). Andere elementen kunnen – mits passend in het Holland Paviljoen concept – in overleg worden toegevoegd. Er zijn maximaal 8 individuele stands beschikbaar (op volgorde van binnenkomst aanmeldingen).

Deelname via de Holland Lounge van het Paviljoen:

U maakt gebruik van de collectieve Holland Lounge. Hier zal uw logo zichtbaar zijn, uw bedrijfsvideo’s getoond worden en u kunt gebruik maken van de vergaderfaciliteiten. Kosten hiervoor bedragen € 500,- excl. btw per deelnemend bedrijf. Ook zal er op één van de beursdagen een netwerkreceptie in de Lounge worden georganiseerd.

Bij voldoende interesse wordt er op 17 september (de dag voor de start van de beurs) een veldbezoek georganiseerd aan enkele toonaangevende bedrijven in de omgeving van Medellín.

Kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Holland House Colombia doet een suggestie voor uw reis en verblijf. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 19 juli 2019.

Aanmelden / Meer informatie

Voor aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Landbouwraad Colombia, Nederlandse Ambassade Colombia, Patricia de Vries, +57 1 6384212, bog-lnv@minbuza.nl

Holland House Colombia, Jan Willem van Bokhoven, +57 1 7449566, jwvanbokhoven@hollandhouse-colombia.com